Halaman

Januari 18, 2011

Azzam yang Menyeluruh

"Sesungguhnya, ‘azam yang kami harapkan muncul dari kalian adalah azam yang menyeluruh; ‘azam dalam ilmu dan amal, ‘azam dalam dakwah dan jihad, ‘azam dalam iman dan yakin, ‘azam dalam sabar dan ridla, ‘azam dalah hisbah dan menyerukan kebenaran, serta ‘azam dalam memperbaiki diri dan memberi petunjuk kepada semua makhluk". (Dr Najih Ibrahim dalam buku Kepada Aktivis Muslim)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar